สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนลิยะมะ ฮะคุซาน ชินริน

ลิยะมะ ฮะคุตซึต-โนะ-ไม

ลิยะมะ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) ฟุรุสะโตะ โนะ ยะโดะ

พิพิธภัณฑ์โรงแรมอะซึตงิ (น้ำพุร้อนทรอน)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม