สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ทอนโมะริ ยะโตะ

สวนป่าฮิกะชิทะคะเนะ

ศาลเจ้ามิโซะโนะคุชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม