โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ตลาดค้าส่งอาหารทะเลภูมิภาคมิสะกิ เมืองมิอุระ

มะงุโระ โชะคุโดะอุ ชิชิเบมะรุ ข้าวหน้าท้องปลาทูน่า (ไซด์ภูเขาฟูจิ)

เรือล่องชมใต้ทะเล เรนโบว์ ฟิช

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

วัดโอะยะมะ-เดะระ

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

ไส้หมูอะซึตงิ

มิระคุอัน

อุอิโร

ร้านหลัก โอดะวะระ โอเด็น (อาหารกลางวันโอดะวะระ โอเด็น)

พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล, โยโกฮามะ

พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม