S

จุดเริ่มต้น

โรงงานอะจิโนะโมะโตะ คาวาสะกิ

ิพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองคาวาสะกิ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตชิบะ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม