S

จุดเริ่มต้น

โรงงานอะจิโนะโมะโตะ คาวาสะกิ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตชิบะ

ลาโซน่า คาวาสะกิ พลาซ่า

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม