สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนธรรมชาติคะนะสะวะ

วัดโชะเมียวจิ

อุมิิ โนะ โคะเอ็น (สวนริมน้ำ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม