โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

กุมเมียวจิ แคนนอน

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

โยโกฮะมะ ฮักเกจิมะ ซี พาราไดช์

ร้าน HUB โยโกฮะมะ ซึตรุยะโชะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม