โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ

จุดมีพลัง (ออนนะซะกะ โนะ นะนะ ฟุชิงิ)

เมะโอะโตะ-ซุกิ (ต้นสนคู่รัก)

น้ำตกนิจุ

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม