สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เก็บส้มแมนดารินใน อิเสะฮะระ-ชิ

ช้อปปิ้งที่อะฟุรินะ อิเสะฮะระ

วัดโทะโชะอิน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม