โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อุเมะโนะเอ็น

น้ำตกฟุโด (ยูกาวาระ)

มิตซุยชิ

เมืองมานาซุรุ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนาคะซุมาซะ นาคะกาวะ

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม