สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อนุสรณ์สถานไคโคะ ทะเคะชิ

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี

เซาท์เทิร์น สตรีท

ยุโซะ-โดะริ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม