สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

คามาคุระ เทะซุคุริ ยะ (งะมะ งุชิ ที่มีรูปภูเขาฟูจิ)

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม