S

จุดเริ่มต้น

ไดชิ โอะโมะเทะซานโดะ

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

อิชิกันนอน

ลาโซน่า คาวาสะกิ พลาซ่า

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม