โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)

เรือโจรสลัดฮาโกนะ (เรือท่องเที่ยวฮาโกเนะ)

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พระพุทธรูปหินโมะโทะ ฮาโกเนะ)

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น

คิโนะคุนิยะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม