สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เรียวคุซุยอัน

ไดนิชิ-โดะ

น้ำพุฮิรัตสึกะ ยุอุซุย

น้ำตกฮิเกโซะ (น้ำตกภิกษุ)

หลุมฝังศพของหัวหน้า มินะโมะโตะ โนะ สะเนะโตะโมะ

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม