โปรดระวังอาการฮีทสโตรก หรือโรคลมร้อน อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ไดเซ็น โคะโดะ (ถนนซาคะโมะโทะ)

ไดเซ็น โคะโดะ (ถนนซาคะโมะโทะ)

หลุมฝังศพของหัวหน้า มินะโมะโตะ โนะ สะเนะโตะโมะ

หลุมฝังศพของหัวหน้า มินะโมะโตะ โนะ สะเนะโตะโมะ

ช่องเขาอิโยะริ

ช่องเขาอิโยะริ

ฮุโดะเมียวอุโดะ

ฮุโดะเมียวอุโดะ

มิซุโนะมิจิโซะโสะ

มิซุโนะมิจิโซะโสะ

อนุสาวรีย์หินของสะพาน

อนุสาวรีย์หินของสะพาน

เส้นทางโคะมะ ซานโดะ

เส้นทางโคะมะ ซานโดะ

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

ชิงิริ โนะ โระคุทะคิ (น้ำตกแห่งคำมั่นสัญญา)

ชิงิริ โนะ โระคุทะคิ (น้ำตกแห่งคำมั่นสัญญา)

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

วัดโอะยะมะ-เดะระ

วัดโอะยะมะ-เดะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม