สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เอะบินะ เอส.เอ.

บ้านสตอเบอร์รี่

สวนสะไคงะวะ ยุซุยชิ

เท็นโนะ-โมะริ อิซุมิ ยะคะตะ

โรงงานไส้กรอกโยโกฮะมะ

มะโงะโคะโระ ฟาร์ม

Patisserie La Verdure

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม