โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ทุ่งหญ้าสีเงิน

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม