โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนโจะงะชิมะ

อุมิอุ (นกกาน้ำญี่ปุ่น) หอสังเกตการณ์

อิมาโนะเซะ โดอุมอน (ประตูหินเนินทราย)

ประภาคารโจะงะชิมะ

ป่าโคะอะจิโระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม