สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อนุสาวรีย์กลอนไฮกุของบะโชะ

โคะโดะโระ บะชิ

สะโตะ ฮอนจิน อะโตะ

โทะไคโดะ คะวะสะกิ-ชุกุ โคะริวกัน

ไดชิงะวะระ ฮิกะตะ เซ็นเตอร์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม