โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนฮะยะโนะเซชิ และนะนัตซึต-อิเกะ

โทะโนะสะมะ โนะ ฮะกะ (หลุมฝังศพของเจ้าเมือง)

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม