สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าอะคิบะ

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ

โรงเรียนสอนเครื่องปั้นดินเผาซากุระโทะอุโบ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม