สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ร้าน NARAYA CAFE

มิยะโนะชิตะ ซานโปะ

โอะวะคุดะนิ

เรือล่องชมสถานที่ ฮะโกะเนะ

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม