สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดมิงะวะริ ฟุโดะซัน ไดเมียว โอะอิน

มิโดะริงะโอะกะ เรเอ็น

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

สวนไทชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม