โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สะพานโชะนัน-งินงะ (วิวภูเขาฟูจิ)

โชะนัน อิทะโกะ บันยุ โอะ ฮะชิ

หาดฮิรัตซึตกะ

เนินเขาโชะนัน ไดระ(สวนโคะมะยะมะ)

ฮิรัตซึตกะ-ฮะนะ-อะงุริ

โคะเมียว-จิ

นะนะคุนิ โทะเงะ/เอ็นโดะ ฮะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม