สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

โทะอุฟุ-ยะ อุไก

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม