S

จุดเริ่มต้น

บ้านศิลปะฟุจิโนะ

ทะเลสาบซากะมิ

เดินเล่นริมฝั่งทะเลสาบสะกะมิโกะ(ความบันเทิงเก่าแก่สมัยโชวะ, การยิงปืนรับรางวัล,การรับลูกบอล)

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม