สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

บ้านศิลปะฟุจิโนะ

ฟูจิโนะ อาร์ท วิลเลจ แกลเลอรี่

ซานตะ เรียวกัง

Lake Sagami Pleasure Forest

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม