สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ทางเดินแคนนอนสะกิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโยโกสุกะ

ร้านอาหาร Acquamare

จุดชมวิวสวนแคนนอนสะกิ

สวนริมหาด

ประภาคารแคนนอนสะกิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม