สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โชะจะงะสะกิ ไคกัน

สวนฮะยะมะ

สวนฮะยะมะ ชิโอะไซ

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

ท่าเรือฮะยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม