โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

รถไฟซีไซด์ ไลน์

อดีตที่อยู่อาศัยของฮิโระฟุมิ อิโตะ

อนุสรณ์ของโยะชิยะ โนะบุโคะ

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ โคโทะคุ-อิน

วัดฮะเซะ-เดะระ

คามาคุระ มาเมะยะ ฮาเซะ ฮอนเท็น

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม