สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตชิบะ

ิพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองคาวาสะกิ

โทะโดะโระคิ เรียวคุชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม