สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนโออิโสะโจะยะมะ

โรงแรมโอะอิโสะ ปริ้นส์

สวนผลไม้โอะอิโซะ/เก็บส้มมิกัน

ล่องเรือในโออิโซะ/ เอะโนะชิมะ

เพรชพลอยแห่งโชะนัน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม