สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

กุมเมียวจิ แคนนอน

สวนกุเมียวจิ

ออนเซ็นน้ำดำธรรมชาติ: มิอุระยุ - กุเมียวจิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม