โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

ซะคะนะสะ

งานบง โอโดริ (เทศกาลท้องถิ่นประจำหมู่บ้านประมงริมทะเล)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม