สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โรงกลั่นสาเกโคะงะเน

ชมวิวเขื่อนมิยากาเสะ (เปิดให้ชมประตูระบายน้ำ)

คาโชว์ โดมอน ร้านขายขนมหวานแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม