สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดโชะเมียวจิ

ศาลเจ้ามะชิยะ

วัดริวเงะ-จิ

ศาลเจ้าสุสะกิ

ศาลเจ้าเซะโตะ

ศาลเจ้าบิวะจิมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม