โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนซากปราสาทโอดะวะระ, ต้นสนยักษ์

ศาลเจ้าโฮะโจะนะริ/กบหิน

หลุมฝังศพของโฮะโจะ อุจิมะสะ : โฮะโจะ อุจิเทะรุ

ลุสก้า โอดะวะระ (วิวของปราสาทโอดะวะระจากบนดาดฟ้า)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม