สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนซากปราสาทโอดะวะระ, ต้นสนยักษ์

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม