โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

มิยะงะวะ โคะซาน-พิพิธภัณฑ์ถ้วยชามมะคุสุ

งานฮะนะ โตะ อุตซึตวะ โนะ (ยะมะเตะ เซโยะอุกัน)

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม