สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

Lusca Odawara (สวนดาดฟ้า)

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม