โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนสัตว์คะนะสะวะ

สวนธรรมชาติคะนะสะวะ

อุมิิ โนะ โคะเอ็น (สวนริมน้ำ)

งานเทศกาลดอกไม้ไฟคะนะซะวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม