สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

กระท่อมคะมิโนะคะวะ

ยอดเขาฮิรุ

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม