โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าอิเสะยะมะ โคะไท จินกุ

ฮะชิโนะกิ คามาคุระ โชะจิน เรียวริแท้

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ

วัดเคนโชจิ (วัดหลักของสำนักเคนโชจิแห่งนิกายรินไซ)

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าเซนิอาราอิเบ็นไซเท็น อุกาฟุกุ

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

ศาลเจ้าฮาโกเนะ, ศาลเจ้าคุซุริว

โซบะ โดะโคะโระมิโยะชิ

ปราสาทโอดะวะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม