สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) โมะโทะยุ เรัยวกัง

ลิยะมะแคนนอน

โรงกลั่นสาเกโคะงะเน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม