โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ

เซ็นโงะคุฮะระ โชะเอ็นจิ

ทุ่งหญ้าสีเงิน

น้ำพุร้อนเซ็นโงะคุฮะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม