โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ

เซ็นโงะคุฮะระ โชะเอ็นจิ

ทุ่งหญ้าสีเงิน

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)

เรือโจรสลัดฮาโกนะ (เรือท่องเที่ยวฮาโกเนะ)

สวนออนชิ-ฮะโกะเนะ-โคะเอ็น

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ

คุ-โมะ ฮาโกเนะ

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม