สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ

เซ็นโงะคุฮะระ โชะเอ็นจิ

ทุ่งหญ้าสีเงิน

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)

เรือล่องชมสถานที่ ฮะโกะเนะ

สวนออนชิ-ฮะโกะเนะ-โคะเอ็น

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ

ระเบียงชมวิวโซซาน

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม