โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

มิสะกิ ชิทะมะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

เรือล่องชมใต้ทะเล เรนโบว์ ฟิช

ร้านย้อมสีมิโทะมิ (สัมผัสประสบการณ์การย้อมธงปลาคาร์พและธงปลาคาร์ปขนาดเล็ก)

อาหารชาวประมง (มินชุคุ ฮะระ)

ป่าโคะอะจิโระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม