สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

ศาลเจ้าโซะจิ-จิ

ลิตเติ้ล โอกินาวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม