S

จุดเริ่มต้น

คะวะสะกิ ซึตนะงะวะ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

สวนซานเคเอ็น

ท่าเรือโอซันบาชิ

โยโกฮะมะ แลนด์มาร์ก เทาว์เวอร์ ชั้น 69 ระเบียงชมวิว สกายการ์เด้น

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม